THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TÂN CỔ ĐIỂN NHÀ 7 TẦNG

Công trình: Nhà anh Thế Anh Địa chỉ: Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội Đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần Nhà Duyên