Qui hoạch khu đô thị Đình Trám- Bắc Giang

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD & TM Lam Sơn Kinh Bắc Công trình do Nhà Duyên và các cộng sự diễn họa phối cảnh dựa trên tổng mặt bằng đã có sẵn.