PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ PHÒNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DỊCH VỤ ABS – TP BẮC NINH