Khu đô thị Châu Khê

Loại: V.trí: Bắc Ninh Chủ đầu tư: Công ty Thông Hiệp Vị trí: Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh Công trình do Kiến trúc sư của Nhà Duyên cộng tác với Công ty TNHH Thông Hiệp