HOÀN THIỆN THI CÔNG SẢNH LỄ TÂN VÀ KHU TIẾP KHÁCH CÔNG TY MINH TRÍ THÀNH – TÒA NHÀ HỢP PHÚ – TP BẮC NINH