DỰ ÁN CẢI TẠO NỘI THẤT CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DHS LOGISTICS – BẮC NINH

Địa chỉ công ty: Tầng 9, Tòa nhà VNPT, Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam