THIẾT KẾ NHÀ Ở ANH DŨNG CHỊ LEN – PHÙ KHÊ TỪ SƠN BẮC NINH